Totaal € 0,00
Home > Content > Disclaimer

Disclaimer

 
Buro Central levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dan onze uiterste best doen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen.

De vermelde prijzen en de inhoud van de site (links inbegrepen) zijn onder voorbehoud en kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Buro Central kan voor gevolgen van eventuele tekstfouten en vergissingen op de website in geen geval aansprakelijk worden gesteld .
 
Buro Central geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of die ontstaat uit het gebruik van de informatie, links of hyperlinks op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, dan horen wij dat graag.
 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buro Central is het de gebruiker van deze website niet toegestaan inhoudelijke informatie en beeldmateriaal te gebruiken.